วิธีการสั่งซื้อ

1
เลือกสินค้าที่ต้องการซื้อ
step1
2
เลือก Size, Quantity ของสินค้า และกดที่ปุ่ม  ADD TO CART
step2
3
กดที่ปุ่ม  CHECK OUT
step3
4
เลือกที่อยู่การจัดส่ง กดที่  Add New Shipping Address
step4
5
เลือก  Add New Shipping Address
step5
6
ใส่ที่อยู่การจัดส่งให้ครบถ้วน และกดปุ่ม  SAVE
step6
7
ระบุที่อยู่จัดส่งปัจจุบัน กดที่  Current Shipping Address
step7
8
เลือกวิธีการชำระเงินเช่น กดที่  Bank Transfer  และกด  CONTINUE
step8
9
กด  CONFIRM  เพื่อยืนยัน Order
step9
10
รายการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
step10
Slumberland บริษัท ฮิลดิ้ง แอนเดอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 029878000 hotelenquiry.th@hildinganders.com